"Den ņi ling" meditēšanas centrs

Drustos, Raunas novads, LATVIJĀ

 

 

> sākums
english

 

Retrīts 3. un 4.oktobrī
Tēma: Trīs augstākie treniņi - treniņš augstākajā moralē, augstākajā koncentrēšanās spējā, augstākajā viedībā. Tie tiek saukti par "augstākiem" treniņiem tādēļ, ka to pielietošana ved uz atbrīvošanos un atmodu. Morāle ir tā, kas aizsargā prātu no ciešanām; koncentrēšanās jeb meditēšana, ir tā, kas padara prātu par noderīgu instrumentu; viedums ir tas, kas padara dzīvi jēgpilnu un nozīmīgu, kas var mūs atbrīvot no cikliskās eksistences.

Atsauksme par retrītu:
Man laimējās pavadīt divas skaistas dienas klusumā un mierā Brāļa Dharmapālas izveidotā retrītu centrā.
Retrīta centrs Den ņi ling pārsteidza vairākos veidos. Pirmkārt jau ar skaisto vietu pie ezera, iekopto apkārtni un vienkāršu, labi pārdomātu iekšējo kārtību, kuru ievērojot, ikviens atnācējs var justies brīvi un labi, veltot visu uzmanību meditācijai, kas arī ir galvenais mērķis un ieguvums. Vienkāršība, klusums un garīgā gaisma kas izstaro no Brāļa Dharmapālas klātbūtnes ir neaizstājamas vērtības, kādēļ vajadzētu te ierasties pēc iespējas biežāk.

Un vēl gulbji, kuri mājo ezerā. Viņi tur dzīvo savā nodabā un par mums cilvēkiem neliekas ne zinis. Māca un skolo bērnus, dzied un sasaucas savā neparastajā gulbju valodā. Gulbju klātbūtni es personīgi sajutu kā īpašu Lielās Dabas labvēlību un svētību. Klusēšana kā retrīta papildus vērtība ir nenoliedzama.
Gribētos vēl intensīvāk un konsekventāk ievērot šo principu.

Man bija tā laime un gods saņemt pirmo mācību klusēšanā no Brāļa, kas toreiz, pirms piecpadsmit gadiem vēl bija Uldis Balodis. Klusēšanas mācība bija tik spēcīga, ka vēl tagad to nespēju aizmirst. Vēlāk, saskaroties ar klusēšanas uzdevumiem citos retrītos, Ulda Baloža sniegto mācību nekad neaizmirsu. Toreiz, Drustu sākumskolā, mēs, pulciņš meklētāju saņēmām pirmo mācību buddhismā, no Ulda Baloža, kurš atgriezies sava tēva dzimtenē, nu dāsni dalījās ar mums savās sakrālajās zināšanās ko bija apguvis tālajās zemēs.
Paldies viņam par to!

Lai zināšanu gaisma nekad neapdziest!
Roze Stiebra